ביטול הפקעה והתוית דרכי גישה-ריינה

תוכנית ג/ 14384

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול הפקעה והתוית דרכי גישה-ריינה
מספר: ג/ 14384
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקה מנחה למגרשי בנייה.
2. התווית דרכי גישה למגרשים בתחום התכנית.
3. שינוי יעוד למבני ציבור למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17529חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 689. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים04/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2004. עיתון: כל אל ערב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/08/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית21/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות01/04/2004תאריך פרסום: 01/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5287. עמוד: 2525. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/12/2003
קבלת תכנית23/11/2003