ביטול הפקעת יתר-רמת ישי:

תוכנית ג/ 14080

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול הפקעת יתר-רמת ישי:
מספר: ג/ 14080
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מאתר לבנין ציבורי ליעוד של מגורים
ב. קביעת הוראות וזכויות בניה בתחום התכנית לייעוד המגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק10997, 103
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
תוכניתג/ מק/ 8156/ 009תוכנית ג/ מק/ 8156/ 009שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2003
קבלת תכנית09/07/2003