ביטול ואיחוד חלוקות קיימות חלוקתן מחדש...קביעת תעלות ניקוז... ביטול דרכים....

תוכנית בר/ 145

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול ואיחוד חלוקות קיימות חלוקתן מחדש...קביעת תעלות ניקוז... ביטול דרכים....
מספר: בר/ 145
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול ואיחוד חלוקות קיימות חלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח בעתיד.
2. קביעת תעלות ניקוז.
3. ביטול דרכים קיימות והטווית דרך חדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3806חלק
3807חלק
3811חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות28/12/1978תאריך פרסום: 28/12/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2499. עמוד: 620. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית28/12/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100223/02/2011