ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש, קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים,

תוכנית בר/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש, קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים,
מספר: בר/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש, קביעת יעדים ואזורים, ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרקדרון

תיאור המיקום:
קדרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4701חלק6-21
4702חלק2-36
4703חלק2-26
4704חלק2-23
4705חלק1
4706חלק2-19
4707חלק2-25
4708חלק2-25
4709חלק2-14
4710חלק3-14, 16-18
4711חלק2-58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/1980תאריך פרסום: 24/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2660. שנה עברית: התשמא .