ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש,

תוכנית בר/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש,
מספר: בר/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש,קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי

תיאור המיקום:
בית אלעזרי,שורקות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3570חלק
3572חלק
3573חלק
3574חלק
3575חלק
3576חלק
3577חלק
3578חלק
3579חלק
3580חלק
3581חלק
3587חלק
3588חלק
3800חלק
3807חלק
3808חלק
3814חלק
3821חלק
3823חלק
3864חלק
3865חלק
3866חלק
4712חלק
4713חלק
4714חלק
4715חלק
4716חלק
4717חלק
4718חלק
4719חלק
4720חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/1982תאריך פרסום: 07/10/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2855. עמוד: 43. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה ברשומות21/06/1979תאריך פרסום: 21/06/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2545. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית21/06/1979