ביטול ואיחור חלקות קיימות, קביעת יעודים ואזורים

תוכנית בר/ 158

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול ואיחור חלקות קיימות, קביעת יעודים ואזורים
מספר: בר/ 158
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1- הכנת תוכנית בניין ערים לצרכי רישום אדמות מושב שדמה בספרי המקרקעין לפי התשריט.
2- ביטול ואיחוד חלקות קיימות חלקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ולפיתוח השטח בעתיד.
3- קביעת ייעודים ואזורים.
4- ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
5- ביטול מקרקעי ייעוד.
6- שינוי תוכנית מתאר וביטול כל תוכנית קודמת בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רשום.
7- קביעת מספר נחלות ומגרשים לבעלי מקצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותשדמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4984חלק
4996חלק
5010חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/07/1988תאריך פרסום: 13/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3571. עמוד: 2841. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות10/09/1987תאריך פרסום: 10/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3479. עמוד: 2398. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית10/09/1987