ביטול ופתיחת דרכים פרטיות ושינוי גבולות האזורים

תוכנית על/ 307/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול ופתיחת דרכים פרטיות ושינוי גבולות האזורים
מספר: על/ 307/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ופתיחת דרכים פרטיות ושינוי גבולות האזורים. כל ההוראות בקשר לשימוש האזורים המתוארים בתכנית, מפורטים בלוח האזורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4227חלק23-24, 27-28, 33-35, 37-46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות16/09/1971תאריך פרסום: 16/09/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1760. שנה עברית: התשלא .
קבלת תכנית16/09/1971
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011