ביטול ושינוי ברוחב ובתוואי דרך המיועדים לש.צ.פ. שינוי דרך להולכי רגל לדרך גי

תוכנית ג/ 11205

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול ושינוי ברוחב ובתוואי דרך המיועדים לש.צ.פ. שינוי דרך להולכי רגל לדרך גי
מספר: ג/ 11205
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ברוחב ובתואי דרך.
שינוי בגודל ובמקום השטחים המיועדים לתעשיה, לשצ"פ ולמכולת אשפה.
שינוי דרך להולכי רגל לדרך כולל שינוי בקוי בנין 4מ' במקם 3מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק7-8, 11-12, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6028מלאכה ותעשיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2001. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2846. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/04/2001
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2000
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2000תאריך פרסום: 21/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4912. עמוד: 4522. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים11/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2000. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/06/2000
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1999
קבלת תכנית02/03/1999