ביטול זכות מעבר, אחוד וחלוקה מחדש, בניניים קיימים ואחוזי הבניה בהתאם לקיים.

תוכנית טר/ 2546

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול זכות מעבר, אחוד וחלוקה מחדש, בניניים קיימים ואחוזי הבניה בהתאם לקיים.
מספר: טר/ 2546
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול זכות מעבר.
2. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
3. שינוי יעוד ממגורים ג' לשביל.
4. קביעת זכויות ואחוזי בניה.
5. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7774חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4205. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים05/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 823. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים07/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/03/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/04/2003
קבלת תכנית17/03/2003