ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', מדרך והמרתו לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2622

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', מדרך והמרתו לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2622
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'.
2. ביטול חלק מדרך והמרתו לשביל ירוק.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7782חלק6-8
8058חלק17, 19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/08/2003
קבלת תכנית06/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200801024/06/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800115/01/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004