ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' והמרתו לדרך, קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2608

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' והמרתו לדרך, קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2608
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משביל למגורים ג'.
2. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7783חלק2, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3006טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3838. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/05/2005
החלטה בדיון באישור תכנית23/05/2005
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1191. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003