ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג'.

תוכנית טר/ 2618

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג'.
מספר: טר/ 2618
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'.
2.ביטול חלק ש.ב.צ והמרתו למגורים ג'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7784חלק44-45
8058חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/08/2003
קבלת תכנית06/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004