ביטול חלק מ: ממגורים ג' לדרך, מדרך למגורים ג'. קביעת הוראות הניה.

תוכנית טר/ 2584

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מ: ממגורים ג' לדרך, מדרך למגורים ג'. קביעת הוראות הניה.
מספר: טר/ 2584
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.
2. ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7760חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3004טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004