ביטול חלק מ: ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' לדרך, קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2617

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מ: ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' לדרך, קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2617
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ג'.
2. שינוי יעוד ממגורים ג', מחקלאי ומשביל לדרך.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7766חלק62, 68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3003טירה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3035. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בהתנגדויות21/05/2006
החלטה בדיון בביטול הפקדה21/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2172. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים06/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/08/2003
קבלת תכנית06/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200601921/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים49530/03/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004