ביטול חלק מ: ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק

תוכנית טר/ 2619

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מ: ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק
מספר: טר/ 2619
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלק משטח בנייני ציבור למגורים ג'.
2. שינוי יעוד חלק משטח בנייני ציבור ומגורים לשביל.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7760חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3004טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4692. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו14/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית16/10/2006
פרסום להפקדה בעיתונים01/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3121. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2003
קבלת תכנית06/08/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית