ביטול חלק מ: ש.ב.צ. למגורים ג', שינוי יעוד מש.ב.צ ל-ש.צ.פ. קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2596

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מ: ש.ב.צ. למגורים ג', שינוי יעוד מש.ב.צ ל-ש.צ.פ. קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2596
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק מ.ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג'.
2. שינוי יעוד מ.ש.ב.צ. ל-ש.צ.פ.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8058חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3006טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004