ביטול חלק מ:ממגורים ג והמרתו לשביל ירוק,משביל ירוק והמרתו למגורים ג'.קביעת הור

תוכנית טר/ 2624

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מ:ממגורים ג והמרתו לשביל ירוק,משביל ירוק והמרתו למגורים ג'.קביעת הור
מספר: טר/ 2624
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לשביל ירוק.
2. ביטול חלק משביל ירוק והמרתו למגורים ג'.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק76, 78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3003טירה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/08/2003
קבלת תכנית06/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800115/01/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004