ביטול חלק מגבולות החלוקה הקיימת וחלוקת השטח מחדש

תוכנית הצ/ 26/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול חלק מגבולות החלוקה הקיימת וחלוקת השטח מחדש
מספר: הצ/ 26/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.ביטול חלק מגבולות החלוקה הקיימת וחלוקת השטח מחדש. 2.קביעת אזורים למגורים א', למגורים ג', לבניני צבור, שטחים צבוריים פתוחים ושבילים להולכי רגל. 3.התוית דרכים צבוריות וקביעת רוחבן וביטול חלק מדרך קיימת. 4.סימונם של מבנים קיימים ומבנים המיועדים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק67-75, 146, 289, 292, 294, 296-308
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/08/1969תאריך פרסום: 28/08/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1546. שנה עברית: התשכט .