ביטול חלק מגרש " חניה ציבורית" , ביטול "דרך לביטול" וביטול "איזור מגורים ב".

תוכנית ממ/ 3149

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול חלק מגרש " חניה ציבורית" , ביטול "דרך לביטול" וביטול "איזור מגורים ב".
מספר: ממ/ 3149
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק מגרש " חניה ציבורית" , ביטול "דרך לביטול"
וביטול "איזור מגורים ב".
2. קביעת "אזור מגורים מיוחד", "שינוי לדרך משולבת".
3. קביעת קוי בנין לפי תשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגבעת שמואלגבעת שמואלגבעת שמואלעוזיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6189חלק158264
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/07/2003תאריך פרסום: 17/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5207. עמוד: 3501. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות12/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3412. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף13/08/2001
קבלת תכנית25/12/2000