ביטול חלק מדרך והפיכתה למגורים ג' ולש.צ.פ.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 87

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מדרך והפיכתה למגורים ג' ולש.צ.פ.
מספר: מש/ 7/ 1/ 87
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק מדרך והפיכתה לאזור מגורים ג' ולשטח
צבורי פתוח.
2. שינוי יעוד קרקע מאזור צבורי פתוח לשביל.
3. שינוי יעוד קרקע מצבורי פתוח למגורים.
4. הוראות הבניה ולוח האזורים יהיה לפי תכנית
הצ / 7 / 1 / 32.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7864חלק22-24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית27/12/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007