ביטול חלק מדרך והצעת שטח ציבורי פתוח, סכנין

תוכנית ג/ 17618

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול חלק מדרך והצעת שטח ציבורי פתוח, סכנין
מספר: ג/ 17618
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית לביטול חלק מדרך מעל בנין קיים והרחבת שצ"פ.

עיקרי ההוראות:
ביטול חלק מדרך מס' 35 מעל בנין קיים.
הרחבת שטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19291חלק8588-89
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/06/2008
קבלת תכנית20/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200801307/07/2008