ביטול חלק מדרך והצרתו, כפר כנא

תוכנית גנ/ 15318

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול חלק מדרך והצרתו, כפר כנא
מספר: גנ/ 15318
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מערכת דרכים עקב בניה קיימת
הצרת דרכים, ביטול חלקי של דרכים והתווית דרך להולכי רגל.
קביעת הסדרי תנועה
שינוי יעוד מדרך להולכי רגל לדרך משולבת
שינוי יעוד ממגורים לדרך ודרך משולבת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17392חלק6, 69
17398חלק26-27, 31-32, 36, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 11952שינוי תוואי דרךשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2566. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית30/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה בעיתונים28/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2006תאריך פרסום: 24/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5520. עמוד: 2599. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2005
קבלת תכנית27/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601630/10/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61430/04/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500413/07/2005