ביטול חלק מדרך מס' 2 בעראבה והתויית דרך משולבת

תוכנית ג/ 12943

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול חלק מדרך מס' 2 בעראבה והתויית דרך משולבת
מספר: ג/ 12943
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול חלק מכביש מס' 2 בעראבה והצעת דרך משולבת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה

תיאור המיקום:
בחלק המרכזי של עראבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19391חלק57-58, 61-62, 96-97, 101-102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2002
קבלת תכנית08/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201927/11/2002