ביטול חלק מדרך מס' 30 והתוית דרך מס' 19 בצפון דייר חנא

תוכנית ג/ 12745

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול חלק מדרך מס' 30 והתוית דרך מס' 19 בצפון דייר חנא
מספר: ג/ 12745
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול קטע מכביש מס' 30 שרוחבו 6 מ' בקטע שאינו בר בצוע בשל השיפוע התלול והפכתו לדרך משולבת להולכי רגל וכן הפיכת חלק מאזור מגורים לשפ"צ ודרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19415חלק112-113, 123
19418חלק52-54, 5848, 50-51, 55, 57, 59-65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6757שנוי לתקנון תכנית מתאר -דיר חנאהתליה
תוכניתג/ 6257שנוי יעוד למגורים -סולםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1521. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/01/2003
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3302. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/12/2001
קבלת תכנית12/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200202006/11/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002