ביטול חלק מדרך, הרחבת צומת ושנוי קווי בנין, סכנין

תוכנית ג/ 18251

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול חלק מדרך, הרחבת צומת ושנוי קווי בנין, סכנין
מספר: ג/ 18251
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול חלק מדרכים מס' 8 והרחבת צומת ושינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

עיקרי ההוראות:
ביטול חלק מדרך מספר 8 בסכנין והרחבת צומת.
שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.
קביעת הוראות לבינוי ופיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19280חלק14, 17, 77
19281חלק7, 119
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 3217חלוקת מגרשים לבנית מגורים -סכניןשינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3199. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2011
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3828. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה26/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2009
קבלת תכנית11/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201001615/11/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116315/07/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200901326/10/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה