ביטול חלק מדרך, והצעת דרך חלופית, שינוי למתאר, אעבלין

תוכנית ג/ 10041

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מדרך, והצעת דרך חלופית, שינוי למתאר, אעבלין
מספר: ג/ 10041
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול חלק מדרך מס' 12, הצעת דרך חלופית, וביטול חלק
מדרך מס' 11.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין

תיאור המיקום:
ישוב: אעבלין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12206חלק13-16
12207חלק9-11, 13-18, 25-27, 34, 36, 40, 42-47, 52-55, 67-68, 71, 105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית04/02/1998
קבלת תכנית24/07/1997