ביטול חלק מכביש 7 והפיכתו לאיזור מלאכה ותעשיה, שינוי למתאר, סכנין

תוכנית ג/ 10008

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מכביש 7 והפיכתו לאיזור מלאכה ותעשיה, שינוי למתאר, סכנין
מספר: ג/ 10008
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול חלק מכביש 7 והפיכתו לאיזור מלאכה ותעשיה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19269חלק51-52
19270חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6342אזור מלאכה תעשיה וספורט -סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/05/2000תאריך פרסום: 14/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4879. עמוד: 3446. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים07/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/04/2000
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1999תאריך פרסום: 12/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4794. עמוד: 5145. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 21/07/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1999. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/1999. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה26/08/1998
קבלת תכנית21/07/1997