ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לשביל ירוק,ביטול שביל והמרתו למגורים ג',קביעת הורא

תוכנית טר/ 2650

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לשביל ירוק,ביטול שביל והמרתו למגורים ג',קביעת הורא
מספר: טר/ 2650
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד ממגורים ג' לשביל.
2. שינוי יעוד משביל למגורים ג'.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7782חלק34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות04/09/2008תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4605. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2015. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2005. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2004
קבלת תכנית04/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים48528/02/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004