ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לש.צ.פ, קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2655

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לש.צ.פ, קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2655
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי חלק ממגורים ג' לשטח ציבורי פתוח.
2. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7760חלק42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות12/10/2008תאריך פרסום: 12/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5857. עמוד: 79. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בביטול הפקדה26/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3121. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2005.
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/03/2004
קבלת תכנית04/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים53030/06/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית