ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2628

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2628
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח בנייני ציבור למגורים ג'.
2. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7773חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3003טירה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2569. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים01/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3937. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2003
קבלת תכנית06/08/2003