ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2647

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2647
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלק משטח בנייני ציבור למגורים ג'.
2. שינוי יעוד חלק ממגורים ג' לשביל.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7773חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית15/10/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/10/2007
לא הוגשו התנגדויות26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2015. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2004
קבלת תכנית04/03/2004