ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו:למגורים ג' ול-ש.ב.צ ודרך.ביטול חלק מדרך והמרתו למגו ג'

תוכנית טר/ 2486

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו:למגורים ג' ול-ש.ב.צ ודרך.ביטול חלק מדרך והמרתו למגו ג'
מספר: טר/ 2486
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו למגורים ג'.
2. ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו לש.ב.צ ודרך.
3. ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו למגורים ג'.
4. ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7778חלק33-34, 48-52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3005טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/06/2003
קבלת תכנית11/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004