ביטול חלק: מדרך למגורים ג', משביל למגורים ג', קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2657

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק: מדרך למגורים ג', משביל למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2657
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק מדרך והמרתו לגורים ג'.

2. ביטול חלק משביל והמרתו למגורים ג'

3. קביעת הוראות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7782חלק6-7, 10-12, 30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/03/2004
קבלת תכנית04/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800115/01/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004