ביטול חלק: מדרך למגורים ג', מש.ב.צ למגורים ג'. קביעת הוראות בניה

תוכנית טר/ 2601

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק: מדרך למגורים ג', מש.ב.צ למגורים ג'. קביעת הוראות בניה
מספר: טר/ 2601
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הצרת דרך ל- 11 מ' ושינוי ייעודה למגורים ג'.
2. שינוי יעוד משטח בנייני ציבור למגורים ג'.
3. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7773חלק41, 44, 52, 54-57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3003טירה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1495. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים17/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3805. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003