ביטול חלק: ממגורים ג' לש.צ.פ., מש.צ.פ. למגורים ג', קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2598

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק: ממגורים ג' לש.צ.פ., מש.צ.פ. למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2598
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק ממגורים ג' והמרתה לש.צ.פ.
2. ביטול חלק מ.ש.צ.פ. והמרתו למגורים ג'.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7773חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3006טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200700717/04/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004