ביטול חלק: מש.ב.צ. למגורים ג', מש.ב.צ. לש.צ.פ., מש.ב.צ לשביל ירוק, קביעת הוראו

תוכנית טר/ 2652

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק: מש.ב.צ. למגורים ג', מש.ב.צ. לש.צ.פ., מש.ב.צ לשביל ירוק, קביעת הוראו
מספר: טר/ 2652
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק מש.ב.צ והמרתו למגורים ג'

2. ביטול חלק מש.ב.צ והמרתו לש.צ.פ

3. ביטול חלק מש.ב.צ והמרתו לשביל ירוק.

4. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7783חלק23-25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2004
קבלת תכנית04/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401222/06/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004