ביטול חלק: מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' והמרתו לשביל.קביעת הוראות בניה

תוכנית טר/ 2591

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק: מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' והמרתו לשביל.קביעת הוראות בניה
מספר: טר/ 2591
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ג'.
2. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומגורים ג' לדרך משולבת.
3. שינוי יעוד ממגורים ג' לשביל ירוק.
4. ביטול דרך משולבת ושינוי יעודה למגורים ג'.
5. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק49, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3003טירה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2015. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים13/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3937. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003