ביטול חלקות וחלוקה מחדש.

תוכנית 6/ 03/ 121/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול חלקות וחלוקה מחדש.
מספר: 6/ 03/ 121/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) ביטול חלקות קימות וחלוקתן מחדש. ב) קביעת יעדים ואזורים. ג) ביטול תכניות קודמות. ד) ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות,שטחי המגו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןגברעם

תיאור המיקום:
קיבוץ גבר עם,מועצה אזורית חוף אשקלון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/1980תאריך פרסום: 15/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2627. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה ברשומות19/09/1977תאריך פרסום: 19/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2368. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית18/09/1977