ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דוד

תוכנית ג/ 3370

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דוד
מספר: ג/ 3370
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלרמת דוד

תיאור המיקום:
ישוב: רמת דוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11470חלק2, 4-5
11471חלק3
11474חלק12-14
11475חלק5-7
11476חלק4-7
11478חלק2-3
11480חלק3
11481חלק3
11482חלק2-3
11483חלק2-3
11759חלק2
11760חלק2-4
11761חלק2, 4
11762חלק2
11763חלק4-5
11764חלק2, 5
11765חלק3
11767חלק6-8
11863חלק1
17182חלק1
17183חלק8
17246חלק15-17
17247חלק9-11
17248חלק4-5
17249חלק5-6
17250חלק5
17251חלק1
17253חלק22-26
17254חלק23-24, 26
17255חלק21-23
17256חלק3
17257חלק4, 6
17259חלק4
17260חלק1, 37
17261חלק21
17263חלק3
17265חלק1, 3
17277חלק2, 6-7
17279חלק3-4
17422חלק4-6
17424חלק132
17425חלק2
17428חלק8
17429חלק9
17430חלק2-3
17431חלק6
17432חלק2
17433חלק22-23
17435חלק26-27
17437חלק22-23
17438חלק29-30, 43
17441חלק74, 114-116
17442חלק91-94
17443חלק8-9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/1981
פרסום להפקדה ברשומות15/05/1980תאריך פרסום: 15/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2627. עמוד: 1633. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה26/04/1979
קבלת תכנית08/09/1978