ביטול חניה ציבורית והמרתה למגורים ג', קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2459

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חניה ציבורית והמרתה למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2459
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חניה ציבורית והמרתה למגורים ג'.
2. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7773חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3005טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/03/2003
קבלת תכנית10/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200801024/06/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004