ביטול ייעוד דרך בקטע מדרך מס' 6 בסמוך למאגר רמות מנשה.

תוכנית ג/ 20329

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול ייעוד דרך בקטע מדרך מס' 6 בסמוך למאגר רמות מנשה.
מספר: ג/ 20329
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד דרך בקטע דרך מס' 6 מיעוד דרך ליעוד מאגר מים( מאגר רמות מנשה).

עיקרי ההוראות:
ליעד שטח למאגר מים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12384חלק14
12385חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31/ א/ 18תכנית מתאר ארצית 31-שינוי מס' א18-דרך מס' 6 בקטע מס' 65 ועד דרך מס' 70שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/11/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/09/2012
קבלת תכנית17/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201202219/11/2012