ביטול סובה לצורך מתן לגיטימציה למבנה, בסמת טבעון

תוכנית גנ/ 13621

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול סובה לצורך מתן לגיטימציה למבנה, בסמת טבעון
מספר: גנ/ 13621
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול והסדרת דרך ושצ"פ למתן לגיטימציה לבניה קיימת
שינוי יעו משצ"פ ודרך למגורים מיוחד
שינוי יעוד מדרך לשצ"פ
קביעת הוראות וזכויות בניה
קביעת הסדרי תנועה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10476חלק4
10477חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 1111ערב אל זבידאת.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3224. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/03/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות29/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2837. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2007
החלטה בדיון בוולק"ח01/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/12/2002
קבלת תכנית09/12/2002