ביטול קטע דרך והצעת דרך חלופית, חלוקה למגרשים, שפרעם

תוכנית ג/ 14582

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול קטע דרך והצעת דרך חלופית, חלוקה למגרשים, שפרעם
מספר: ג/ 14582
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
ביטול דרך והצעת דרך חדשה.
הקטנת גודל מגרש מינימלי באזור מגורים א' מ-450 מ"ר ל-430 מ"ר.
הקטנת קווי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10297חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10789שכונה דרומית - שפרעםשינוי
תוכניתג/ 7025מתאר שפרעםשינוי
תוכניתג/ 9915הוספת סעיף בניינים קיימים, שינוי למתאר, שפרעםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1781. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות20/12/2005תאריך פרסום: 20/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5471. עמוד: 932. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2004
קבלת תכנית09/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200601808/11/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים58026/12/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402002/08/2004