ביטול קטע דרך ושינוי תוואי והסדרת המצב הקיים, שינוי למתאר, בסמת טבעון.

תוכנית ג/ 10587

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול קטע דרך ושינוי תוואי והסדרת המצב הקיים, שינוי למתאר, בסמת טבעון.
מספר: ג/ 10587
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול קטע מדרך, שינוי תוואי הדרך והסדרת מצב קיים
פיזי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק11, 184, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/07/2000
קבלת תכנית20/04/1998