ביטול קטע דרך, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 9564

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול קטע דרך, בסמת טבעון
מספר: ג/ 9564
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות תוואי דרך קיימת ולשנות ייעודי שטחים הסמוכים
לדרך זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק10-11, 14-16, 20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2000תאריך פרסום: 08/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4891. עמוד: 3896. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2000. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/04/2000
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1999תאריך פרסום: 12/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4794. עמוד: 5146. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה19/11/1997
קבלת תכנית19/11/1996