ביטול קטע ואדי לאחר הסדרתו

תוכנית 6/ 03/ 163/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול קטע ואדי לאחר הסדרתו
מספר: 6/ 03/ 163/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול קטע ואדי לאחר הסדרתו לתעלה מוסדרת.
2. יעוד שטח בישוב חקלאי לאיזור מגורים וצרופו
לחלקות 77 ו-97 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבסגולה

תיאור המיקום:
ישוב: סגולה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2974חלק1333-34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/1991תאריך פרסום: 24/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3934. עמוד: 293. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/08/1991
החלטה בדיון באישור תכנית08/07/1991
פרסום להפקדה ברשומות19/04/1991תאריך פרסום: 19/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3867. עמוד: 2217. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים06/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/02/1991
החלטה בדיון בהפקדה21/10/1985
קבלת תכנית21/08/1985