ביטול קטע מדרך גישה, שינוי למתאר, עין מאהל

תוכנית ג/ 10487

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול קטע מדרך גישה, שינוי למתאר, עין מאהל
מספר: ג/ 10487
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול קטע מדרך גישה והסדרת מצב קיים פיזי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16937חלק4, 7, 15
16938חלק1, 13, 84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/12/2000תאריך פרסום: 10/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4942. עמוד: 852. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2000
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5518. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה13/05/1998
קבלת תכנית06/01/1998