ביטול קטע מדרך 16 והפיכתו לשביל הולכי רגל, סמיע

תוכנית ג/ 14798

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול קטע מדרך 16 והפיכתו לשביל הולכי רגל, סמיע
מספר: ג/ 14798
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
ביטול קטע מדרך מספר 16 והפיכתו לשביל להולכי רגל ושנוי יעוד שטח מגורים לדרכים בגוש 19204 ח"ח 27 וגוש 19205 ח"ח 10, 11, 14, 92.

עיקרי הוראות התכנית:
ביטול קטע מדרך מספר 16 והפיכתו לשביל להולכי רגל ושנוי יעוד שטח מגורים לדרכים בגוש 19204 ח"ח 27 וגוש 19205 ח"ח 10, 11, 14, 92.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכסרא-סמיעכסרא-סמיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19204חלק27
19205חלק10-11, 14, 92
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7466הרחבה ושינויים -סמיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2004
קבלת תכנית21/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402706/09/2004