ביטול קטע מסילה קיימת ממזרח למחלף שורק.

תוכנית בר/ 292

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול קטע מסילה קיימת ממזרח למחלף שורק.
מספר: בר/ 292
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול המסילה הקיימת ע"י שנוי ייעוד משטח למסילה
לשטח חקלאי, עקב אישור תוואי מסילת ברזל חדשה
המחליפה את המסילה הקיימת בתכנית מתאר ארצית
מאושרת תמ"א 31/ א/ 12 , כתוצאה מהליך של שיתוף
ותיאום עם רכבת ישראל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק

תיאור המיקום:
קטע מסילת הברזל ליד מחלף שורק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4512חלק18, 26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 51שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2177. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3679. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה13/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/09/2003
קבלת תכנית26/08/2003