ביטול קטע מתוואי דרך ולגיטימציה , מרכז דיר אל אסד , אל שאגור

תוכנית גנ/ 16094

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול קטע מתוואי דרך ולגיטימציה , מרכז דיר אל אסד , אל שאגור
מספר: גנ/ 16094
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול חלק מתוואי דרך.
שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים ב' וממגורים ב' למגורים ב' מיוחד.

עיקרי ההוראות:
קביעת זכויות בניה והוראות בינוי לאזור מגורים ב' מיוחד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18814חלק34-3522, 33, 72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6778שנוי לתקנון תכנית המתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 485. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/08/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/08/2010
החלטה בדיון באישור תכנית11/05/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה בעיתונים28/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5031. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה29/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2006
קבלת תכנית02/02/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה